Choď na obsah Choď na menu
 


Prednáška o hlaholike

26. 4. 2013


 

Prednáška o Hlaholike a príchode sv. Cyrila a Metoda na naše územie

 

Rimavská Sobota, 19. apríla 2012 

V Gymnáziu Ivana Kraska v Rimavskej Sobote sa uskutočnila dňa 19. apríla 2012 na podnet Matice slovenskej v Rimavskej Sobote k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie prednáška a beseda o Hlaholike a príchode sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Prednášajúca Mgr. Elena Šubjaková, ktorá je zároveň autorkou knihy „Hlaholika - posvätné dedičstvo Slovákov“ a na slovo vzatou odborníčkou v uvedenej tematike,  prednášala s takým zaujatím, že prítomní študenti aj matičiari zabudli na vymedzený čas a prednáška sa značne predĺžila.

 

Teraz už študenti budú vedieť, že Hlaholika je prvé písmo Slovanov, ktoré dostali prostredníctvom sv. Cyrila a Metoda naši predkovia - starí Slováci. Je zároveň štvrtým najstarším liturgickým jazykom, a to po hebrejčine, gréčtine a latinčine. Svojím výtvarným prevedením je Hlaholika výsostne kresťanská ikonografická abeceda, ktorá prináša okrem jazykového aj obrazové posolstvo. Jej alfou a omegou je Kríž a Trojica.

Pani Mgr. Šubjaková podrobne vysvetlila aj príchod a pôsobenie sv. Cyrila a Metoda na naše územie, ako sv. Konštantín Filozof (neskôr sv. Cyril) priniesol našim predkom ako najvzácnejší Boží dar - písmená, ako založili prvú hlaholskú školu, resp. prvú slovenskú univerzitu, ktorá poskytovala všeobecné vzdelávanie a kristianizáciu v jazyku starých Slovákov a konštatovala, že každý Slovák by sa mal snažiť spoznať vlastné korene, predovšetkým obdobie, keď sa kládli duchovné i kultúrne základy slovenského národa za čias účinkovania solúnskych bratov.

 

Prednášky sa zúčastnili aj riaditeľky Domov MS v Lučenci a Rožňave Mgr. Alena Rezková a Ing. Zlatica Halková, ktoré so sebou priviedli aj študentov stredných škôl z ich pôsobiska.

Je na mieste konštatovať, že uvedená prednáška, pre jej veľký úspech, sa uskutoční aj v Prvom slovenskom literárnom gymnáziu v Revúcej v najbližšom čase.   

 

 

                                                                                                             Bc. Ingrid Šulková

                                                                                                               riaditeľka DMS

 

Náhľad fotografií zo zložky Prednáška o hlaholike