Choď na obsah Choď na menu
 


Matičné podujatie k sviatku sv. Cyrila a Metoda

26. 4. 2013

Matičné podujatie k sviatku sv. Cyrila a Metoda

 

 

Rimavská Sobota, 28.júna 2012

Dňa 28. júna za prítomnosti študentov stredných a žiakov základných škôl v Rimavskej Sobote (Gymnázium Ivana Kraska, ZŠ Š.M.Daxnera, Obchodná akadémia, ZŠ P.E.Dobšinského, Stredná škola obchodná a služieb) v Aleji slovenských dejateľov na Námestí Š. M. Daxnera sa uskutočnila matičná spomienková slávnosť k sviatku slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Pripomenuli sme si aj Vyhlásenie zvrchovanosti SR a založenie Matice slovenskej (1863). Hlavnými organizátormi podujatia boli Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote.

Prečo 28. júna? Je koniec školského roka a určité sviatky a výročia si pripomíname cez školské prázdniny, a práve preto sme chceli  týmto podujatím žiakom a študentom tunajších škôl pripomenúť tieto významné udalosti, ktoré sú v našej slovenskej histórii dôležité. „Našim cieľom je aj to, aby sa Alej slovenských dejateľov spomienkovými podujatiami oživila, a aby nebola len o tom, že tam máme busty našich národovcov, ale aby boli určité výročia sprítomnené spomienkovými podujatiami,“ povedala predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote Elena Nebusová.

Študenti spolu s pedagógmi Gymnázia Ivana Kraska a Obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote pripravili program podujatia v podobe recitácie slovenských básní a hovoreného slova. Na budúci rok budeme oslavovať 1150. výročie príchodu sv.Cyrila a Metoda na naše územie a verím, že oslavy budú oveľa veľkolepejšie a to za účasti osobností kultúrneho a politického života v našom okrese. A ako býva dobrým zvykom našej mládeže na záver podujatia boli k k pamätníkom Š.M. Daxnera, P. E. Dobšinského, M. M. Bakulínyho, Ivana Kraska a J. F. Rimavského položené kvety a vence. Najbližším podujatím matičiarov, na ktoré všetkých srdečne pozývame, bude oslava 20. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky - Vatra zvrchovanosti, dňa 17. júla o 17. 00 hod. na dvore Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote.

 

                                                                                                            Bc.Ingrid Šulková

                                                                                                       Dom MS Rimavská Sobota

 

Náhľad fotografií zo zložky Matičné podujatie k sviatku Cyrila a Metoda