Choď na obsah Choď na menu
 


Deň obce - Lukovištia

26. 4. 2013

Deň obce v Lukovištiach

Počas letných mesiacov sa už stalo tradíciou, že obce v našom kraji organizujú obecné slávnosti pod jednoduchým názvom „Dni obce“. Sú to v prvom rade stretnutia rodákov a obyvateľov, ktorí majú „za úlohu“ pospomínať na staré časy a dobre sa zabaviť. Tak tomu bolo aj tohto roku v Lukovištiach v sobotu 14.júla 2012, s tým rozdielom, že na príprave kultúrneho programu a organizácie slávností sa podieľali okrem zástupcov obce aj členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Lukovištiach. A musím konštatovať, že to zvládli veľmi, veľmi dobre.  Aby ste mali lepšiu predstavu, o akej obci vlastne hovorím, tu je zopár historických faktov:     Chotár obce leží  v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, na pravej strane potoka Papča.  Jej súčasťou sú aj Bukovina, Chotený luh, Nový Svet, Patočina, Pustie a U skalky.

Z katastra obce je zaujímavý  pohľad na panorámu Slovenského rudohoria a Nízkych Tatier.

Obec Lukovištia je listinne doložená v roku 1407, ale počiatky jej vzniku siahajú do 13. storočia. Už asi v 14. storočí sa rozpadla na Veľké a Malé Lukovištia, ktoré patrili Derencsényiovcom, od polovice 15. storočia viacerým zemepánom. Za tureckých nájazdov sa časť obyvateľov odsťahovala. V roku 1828 mala obec 120 domov a 967 obyvateľov.  Zaoberali sa poľnohospodárstvom, chovom oviec, garbiarstvom, povozníctvom a domácimi remeslami. Za I. ČSR hlavným zamestnaním obyvateľov bolo poľnohospodárstvo a ovocinárstvo.

V obci sa nachádza evanjelický barokovo-klasicistický kostol z roku 1794 s jedinečným maľovaným dreveným stropom. Okrem toho je tu aj pamätný dom a pamätná izba významného básnika, národného umelca Ivana Kraska (12.7.1876-3.3.1958), ktorý sa tu narodil a je tu aj pochovaný.  Miestny cintorín je aj posledným miestom odpočinku jedného

z najvýznamnejších slovenských žurnalistov a literátov súčasnosti Ladislava Mňačka.

Ale vrátim sa späť k obecným slávnostiam. Keďže Lukovištia sú rodnou obcou Ivana Kraska, vedúcej osobnosti básnickej moderny na Slovensku, kultúrny program, okrem vystúpenia folklórneho súboru Rimavan z Rimavskej Soboty a inštrumentalistu Ladislava Cechmajstra, sa niesli v poetickom duchu z tvorby Ivana Kraska a Ladislava Mňačka. Vďaka, za také recitátorky, akými sú pani Milanka Jutková a pani Janka Klapišová. Nesmiem zabudnúť aj na ďalších účinkujúcich, ktorých vystúpenie ma veľmi milo potešilo (a nielen mňa), menovite na moderátorku Danicu Villányiovú, tanečníka Mateja Villányiho, speváka Samuela Škita, speváčku Milanu Skladanovú, recitátorku Vladimíru Urbanovú a Ľuboša Kúdelu, ktorý mal na starosti hudobný doprovod. A ako každá slávnosť aj táto naša sa končila veselicou pre občanov obce a ich hostí a mne zostáva len dúfať, že aj budúci rok, v letných mesiacoch sa opäť všetci stretnú,  pospomínajú na dobré aj menej dobré časy, zabavia sa a možno prídu aj tí, ktorí do Lukovíšť ešte nemali tú česť zavítať.  

                                                                                                        Ingrid Šulková

                                                                                   riaditeľka Domu MS v Rimavskej Sobote

 

Náhľad fotografií zo zložky Deň obce - Lukovištia