Choď na obsah Choď na menu
 


Cyklus prednášok k 150. výročiu založenia MS

26. 4. 2013

Cyklus prednášok k 150. výročiu založenia Matice slovenskej

 

 

Rimavská Sobota 4. júna 2012


V Dome Matice slovenskej v Rimavskej Sobote sa v priebehu uplynulých dvoch týždňoch uskutočnil cyklus prednášok o Matici slovenskej venovanému k 150. výročiu založenia Matice slovenskej. V tomto čase Dom Matice slovenskej navštívili žiaci 8. a 9. ročníkov Základnej školy P.K.Hostinského v Rimavskej Sobote s tým, aby si prehĺbili svoje vedomosti o našej celonárodnej slovenskej kultúrnej ustanovizni. Riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote pani Ingrid Šulková prednášala hlavne o vzniku Matice slovenskej, o jej poslaní, cieľoch a činnosti, ďalej o činnosti Odboru Mladej Matice, ale aj  Členského ústredia. Prednáška okrem iného bola zameraná aj na históriu Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote, jeho pravidelných aktivitách i aktivitách Miestnych odborov v okrese Rimavská Sobota. Na záver každej prednášky sa uskutočnila beseda, na ktorej sa žiaci najviac pýtali na Odbor Mladej Matice, čo robia mladí matičiari, do akých aktivít sa môžu zapájať a pod. Výsledok horeuvedených prednášok - 5 nových členov MO MS v Rimavskej Sobote vo veku 14 - 15 rokov.

 

Tento cyklus prednášok bol z môjho pohľadu naozaj úspešný, pretože som zistila, že mladí ľudia v tomto veku sú naozaj veľmi vnímaví a svoj voľný čas sú ochotní venovať aj kultúrno-tvorivému procesu v duchu národných a mravných hodnôt.

 

 

                                                                                                                 Bc. Ingrid Šulková

                                                                                                                   riaditeľka DMS

 

Náhľad fotografií zo zložky Cyklus prednášok