Choď na obsah Choď na menu
 


150. výročie založenia Prvého slovenského gymnázia v Revúcej

26. 4. 2013

Pripomenuli sme si 150. výročie založenia Prvého slovenského gymnázia

17.09.2012

Celonárodné oslavy pri príležitosti 150. výročia založenia Prvého slovenského gymnázia sa začali vo štvrtok 13.septembra 2012 za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

V piatok, 14.septembra naše mesto privítalo ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča, ktorý prevzal záštitu nad konferenciou  Slovenské školstvo a literatúra  v Revúcej, Revúca v literatúre. Najskôr minister navštívil učiteľov a študentov Prvého slovenského gymnázia, kde v areáli školy zasadil spomienkovú lipu. Konferencia venovaná 150.výročiu založenia Prvého slovenského gymnázia sa konala v mestskom dome kultúry  a jej účastníci boli svedkami viacerých ocenení. Dušan Dubovský si z rúk ministra prevzal Ďakovný list za prínos v oblasti školstva a celoživotnú činnosť zbierania a publikovania historických faktov Revúcej a Gemera. Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč odovzdal Zlatú cenu Matice slovenskej primátorke mesta Eve Cireňovej, Dušanovi Dubovskému, evanjelickej farárke Danici Hudecovej a riaditeľke Prvého slovenského literárneho gymnázia Ľuboslave Lacjakovej za činnosť spätú s Revúcou a gymnáziom. Primátorka mesta dostala zároveň ocenenie a pozdrav od predstaviteľov mesta Martin, tiež účastníkov konferencie. A nakoniec Eva Cireňová odovzdala ďakovné listy našim občanomza dlhoročnú propagáciu a napĺňanie duchovného odkazu školstva a pedagogiky Prvého slovenského gymnázia na Slovensku. Konferencia pokračovala pracovnou častou do popoludňajších hodín. Deň ocenení sa ešte neskončil. V podvečerných hodinách sa v divadelnej sále MsKS konalo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva ,kde primátorka odovzdala najvyššie ocenenia mesta – Cenu primátorky mesta, Plaketu mesta Revúca a Zlatého Quirina mesta Revúca. Slávnostný večer ukončil koncert Štátnej filharmónie Košice, ktorý bol organizovaný pri priležitosti 150. výročia PSG neziskovou organizáciou Quirinius, ako výnimočný koncert v rámci festivalu Revúcke augustové koncerty. Tretí deň osláv bol dňom stretnutia absolventov Gymnázia Martina Kukučina. Za prítomnosti podpredsedníčky Národnej rady SR Jany Laššákovej, podpredsedu BBSK Ladislava Topoľského, primátorky mesta, predstaviteľov cirkví a samospráv aďalších hostí kultúrneho a spoločenského života sa absolventi v slávnostnom sprievode z pred budovy školy presunuli do mestského domu kultúry, kde ich privítal riaditeľ Gymnázia Martina Kukčína Igor Baran na slávnostnej akadémii. Riaditeľ školy si prevzal od L.Topoľského Pamätný list Gymnáziu Martina Kukučína od predsedu BBSK pri príležitosti 150.výročia PSG.  Okrem kultúrneho programu nás čakalo prekvapenie v podobe finančného daru v sume 100 000€ na rekonštrukciu pôvodnej budovy Prvého slovenského gymnázia od bývalého občana nášho mesta Ing.Jána Molnára. Večer už patril stretnutiu absolventov v priestoroch školy, kde sa ich zišlo okolo 1100 a zabávali sa do rána. Vyvrcholením osláv sa stala nedeľa, 16.septembra 2012, kedy presne pred 150 rokmi v evanjelickom kostole v Revúcej zaznela inauguračná reč Augusta Horislava Škultétyho pri otváraní slovenského evanjelického a.v. gymnázia, jedinej úplnej slovenskej strednej školy. Slávnostné Služby Božie celebroval generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Časť inauguračnej reči A.H.Škultétyho predniesol Dušan Jamrich. Po ukončení Služieb Božích, hostia medzi ktorými nechýbal Pavel Delinga, generálny dozorca ECAV na Slovensku, Vladimír Maňka ,predseda BBSK, Eva Cireňová primátorka mesta, zástupcovia všetkých inštitúcií podieľajúcich sa na organizácii osláv, cirkevní predstavitelia, predstavitelia družobných miest, samospráv a iní, zasadili pred chrámom Božím lipu reformácie a v priestoroch pôvodnej budovy PSG, národnej kultúrnej pamiatky odhalili pamätnú tabulu doc.PhDr.Jánovi Gallovi.