Choď na obsah Choď na menu
 


"Šaliansky Maťko"-súťaž v prednese slovenskej povesti

26. 4. 2013

Šaliansky Maťko v Rimavskej Sobote

 

 Rimavská Sobota 11. januára 2012

 Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote sa stalo 11. januára miestom, kde sa od skorého rána ozýval veselý džavot detí základných škôl okresu Rimavská Sobota. Práve v tento deň si prišli deti „zmerať sily“ v  prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko J.C.Hronského“. Teta Tréma v tento deň odišla na novoročné nákupy a prítomné deti využili jej neprítomnosť na obvodnom kole tejto krásnej literárnej súťaže. Súťažilo 22 interpretov v troch vekových kategóriách a predniesli opäť povesti, o ktorých porota v zložení: Mgr. Elena Nebusová - predsedníčka MO MS v Rimavskej Sobote, Mgr. Eva Greisigerová - riaditeľka CVČ Relax v Rimavskej Sobote a Bc. Ingrid Šulková - riaditeľka DMS v Rimavskej Sobote ani nechyrovala. A keď sa teta Tréma vrátila o niekoľko hodín, zistila, že súťaž bez nej mala výbornú umeleckú úroveň. Do krajského kola súťaže, ktorá sa uskutoční 7.februára 2012 v Slovenskej Ľupči postúpili víťazi (1.miesto) z každej vekovej kategórie.

 

I. veková kategória : / 2.-3.roč./ 

    
     1.m.  Ema D e á k o v á          ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

 

      2.m.  Dominik B e n d o         ZŠ Š. M . Daxnera,  Rimavská Sobota

      3.m.  Michal  K o v á c s        EZŠ Z. Oravcovej,  Rimavská Sobota

 

 II. veková kategória : / 4.-5. roč./

 

  

    1.m.  Natália  Č o n k o v á       ZŠ Pavla Dobšinského,  Rimavská Sobota

      2.m.  Zdenka  S l a t i n s k á    ZŠ Nábrežie Rimavy,  Hnúšťa     

      3.m.  Viktória  M i k l o v á      ZŠ P. K. Hostinského,  Rimavská Sobota

 

 III. veková kategória : / 6.-7.roč./

 

 

      1.m.   Oskar  V í g h                 ZŠ Š. M. Daxnera,  Rimavská Sobota 

 

      2.m.   Filip  M i h á ľ               Gymnázium I.Kraska, Rim.Sobota

      3.m.   Miroslav  B ú r              ZŠ Dr. Clementisa, Tisovec

  

 

 

                                                                                                                     Ingrid Šulková

                                                                                                           Dom MS Rimavská Sobota